BitcoinVN featured on BadCredit

Tuần qua Sàn Giao dịch Bitcoin lâu đời nhất Việt Nam BitcoinVN đã xuất hiện trên một bài viết của Badcredit với tác giả là Adam West. Anh cũng đã phỏng vấn Dominik Weil, COO của BitcoinVN.

“Chúng tôi bắt đầu triển khai vào khoảng thời gian đó và xây dựng sàn Bitcoin đầu tiên tại Việt Nam”, Dominik Weil – COO BitcoinVN chia sẻ. Sau hơn sáu năm hoạt động, nền tảng của chúng tôi nhận được sự tin tưởng từ cộng đồng. Ngày hôm nay không có nhiều nền tảng hay doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, và chúng tôi vẫn hiện diện từ những ngày đầu tiên.”

(…)

Dominik Weil - COO BitcoinVN
Dominik Weil – COO BitcoinVN.

“Người ta không tin tưởng nhiều vào tiền pháp định (fiat), và cũng có thể không tin các ngân hàng,” Weil nói. “Hoàn cảnh khác rất nhiều so với phương Tây. Tại Việt Nam, mọi người lưu trữ tiền một cách truyền thống bằng vàng hoặc bất động sản. Nhưng Bitcoin là một trường hợp rất mới, và nó có ý nghĩa đối với họ hơn là với hầu hết mọi người ở phương Tây.”

Bạn có thể đọc toàn văn bài viết (bản gốc tiếng Anh) tại đây:

https://www.badcredit.org/news/bitcoinvn-offers-access-to-five-major-cryptos-in-vietnam/

Instant Bitcoin & Cryptocurrency Exchange